Regulamin

1. Jeśli dodasz wpis do naszego serwisu, uznamy, że zaakceptowałeś jego regulamin.

2. Do każdego wpisu sporządzisz opis, który będzie poprawny językowo i unikalny, tj. nie pojawi się na żadnej innej stronie internetowej.

3. Zadbasz, by twoje wpisy były zgodne z polskim prawem i regulaminem serwisu.

4. Przymniesz na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w swoich działaniach.

5. Administracja sprawdzi wszystkie wpisy i dokona odpowiednich, niezapowiedzianych zmian tam, gdzie uzna to za zasadne.

6. Będziesz przestrzegał regulaminu wraz z jego ewentualnymi zmianami w treści opublikowanej w serwisie.